Kurs ósmoklasisty

kurs 8-klasisty

JĘZYKI:

angielski

niemiecki

hiszpański

DLA KOGO

Kurs przygotowujący do Sprawdzianu Ósmoklasisty jest skierowany do uczniów z 8 klasy szkoły podstawowej, przystępujących do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę, rozwinąć wszystkie sprawności językowe oraz poznać i przećwiczyć format zadań egzaminacyjnych.

 

WARIANTY KURSU:
W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy kursy dla ósmoklasistów w następujących wariantach:

Kurs ósmoklasisty w grupie do 5 osób – 42 godzin zajęć (bez ferii), poniżej opis kursu

Kurs ósmoklasisty w grupie do 5 osób – 84 godzin zajęć (bez ferii), poniżej opis kursu

Kurs ósmoklasisty feryjny* – 16 godzin zajęć,
Kurs ósmoklasisty indywidualny – ilość zajęć do uzgodnienia,

Kurs ósmoklasisty w grupie dwuosobowej (duet) – ilość zajęć do uzgodnienia.

 
*Kurs feryjny to forma warsztatów dla ósmoklasistów, kładziemy nacisk głównie na pracy z arkuszami egzaminacyjnymi.

OPIS KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie kursantów do zdania egzaminu dla ósmoklasisty z języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Sprawdzian ten obejmuje wiadomości i umiejętności nabyte przez uczniów na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych (klasy I-III i klasy IV-VIII).

W ramach kursu  zapewniamy wszechstronne przygotowanie do egzaminu wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i rozwijanie wszystkich sprawności językowych tj. rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i wypowiedzi pisemnej.

Kurs obejmuje:

- powtórzenie materiału z języka angielskiego w zakresie podstawy programowej,

- usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy językowej zdobytej w szkole,

- rozwiązywanie i omawianie zadań egzaminacyjnych,

- mini próbne wewnętrzne egzaminy sprawdzające postępy w nauce.

 

W zależności od poziomu zaawansowania językowego kursant może zostać przydzielony do grupy spotykającej się raz lub dwa razy w tygodniu. Kwalifikacja zależy od wyniku rozmowy wstępnej z lektorem.

Kandydaci do grup zostaną przetestowani i podzieleni na grupy w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania, który może być bardzo różny. Wyrównany poziom grupy jest istotnym warunkiem uzyskania oczekiwanych rezultatów.

 

Pracujemy wyłącznie na materiałach rekomendowanych przez MEN.

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU

Po zakończeniu kursu w Salonie Językowym Maverick kursant:

 - zapozna się ze strukturą egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami
  egzaminacyjnymi,

- opanuje słownictwo i gramatykę wymagane na egzaminie,

- rozwinie swoje umiejętności mówienia, czytania i rozumienia ze słuchu,

- pozna i przećwiczy formy wypracowań spotykanych na egzaminie,

- podniesie swój ogólny poziom znajomości angielskiego i tym samym ułatwi sobie naukę w szkole
  średniej.

 

SZCZEGÓŁY KURSU 42h

Opłata za kurs: 270 zł / rata (7 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się w  na przełomie września/października 2020 i trwa do kwietnia 2021

Ilość osób w grupie: 3-5 osób

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu

Czas zajęć: 90 minut

SZCZEGÓŁY KURSU 84h

Opłata za kurs: 504 zł / rata (7 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się w  na przełomie września/października 2020 i trwa do kwietnia 2021

Ilość osób w grupie: 3-5 osób

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu

Czas zajęć: 90 minut

 

Cena kursu obejmuje:

  - materiały do nauki rozdawane w trakcie zajęć,

  - całoroczny dostęp do aplikacji multimedialnej Maverick Fiszkoteka,

  - minimum dwa zajęcia z Native Speakerem.

 

Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego (w zależności od indywidualnego stopnia zaawansowania językowego). Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć.

 

Podczas zimowej przerwy świątecznej oraz ferii - zajęcia grupowe w Mavericku się nie odbywają.
W okresie ferii prowadzimy warsztaty dla ósmoklasistów (16h) – praca z arkuszami egzaminacyjnymi.